Young Sheldon Season 1 Episode 17

Watch Young Sheldon Season 1 Episode 17 Online: Jiu-Jitsu, Bubble Wrap, and Yoo-Hoo

Young Sheldon S01E17

Creators: Chuck Lorre, Steven Molaro
Stars: Wyatt McClure, Doc Farrow, Danielle Pinnock
Genres: Comedy
Country: USA
Language: English
Release Date: 25 September 2017
Runtime: 30 min
The early life of child genius Sheldon, later seen in The Big Bang Theory (2007).

Watch Young Sheldon Season 1 Episode 17 Online