The Island (2018)

Director:Bo Huang
Writer:Siwei Cui, Junli Guo, Bo Huang, Zhanzhong Huang, Aina Xing, Muchun Zha, Ji Zhang
Stars:Bo Huang, Qi Shu, Baoqiang Wang, Yixing Zhang
Genres:Comedy, Drama
Country:China
Language:Mandarin
Date:10 Aug 2018
Runtime:134 min
A cataclysmic event causes a man, who dreams of winning the lottery, to become stranded on an island with his co-workers.

Watch The Island (2018) Online

WEB-DL

Tags: , , ,